4

Please add these wallet: Daedalus Wallet, Innova Coin, Nano, Monero, Zcash, IOTA, ICON